Fransız Dili ve Edebiyatı Yıllara Göre Yayın Sayıları Dağılımı

   Akademik Personel Faaliyet Raporu 

2020-2024 Stratejik Planı

 

(*) Kurumdan ayrılan/emekli olan akademisyenler
NKÜ Dışı: Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yaptığı tarihler dışındaki yapılan yayın sayıları

ULUSLARARASI 2018 2017 2016 2015 2014 Geçmiş NKÜ Dışı Toplam
Prof. Dr. ALİ TİLBE 3 7 8 5 1 6 7 37
Doç. Dr. İRFAN ATALAY 4 1 7 2 0 5 3 22
Doç. Dr. SONEL BOSNALI 5 3 5 3 1 5 14 36
Öğr. Gör. HALUK TURĞUT 0 2 0 1 0 2 1 6
Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU 0 0 0 1 0 0 0 1
Araş. Gör. GÜLDEN KİRAZLI 0 0 0 0 0 0 0 0
Araş. Gör. PINAR SEZGİNTÜRK (*) 0 0 0 0 0 0 1 1
Dr. Öğr. Üyesi EMİNE GÜZEL 0 0 1 1 2 0 0 4
Toplam 12 13 21 13 4 18 26 107
ULUSAL 2018 2017 2016 2015 2014 Geçmiş NKÜ Dışı Toplam
Prof. Dr. ALİ TİLBE 2 3 3 3 0 7 15 33
Doç. Dr. İRFAN ATALAY 1 2 3 1 0 7 8 22
Doç. Dr. SONEL BOSNALI 1 1 1 2 0 4 3 12
Öğr. Gör. HALUK TURĞUT 0 2 0 0 0 1 1 4
Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU 0 0 0 0 0 0 0 0
Araş. Gör. GÜLDEN KİRAZLI 0 0 0 0 0 0 0 0
Araş. Gör. PINAR SEZGİNTÜRK (*) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi EMİNE GÜZEL 0 0 0 0 0 1 0 1
Toplam 4 8 7 6 0 20 27 72


 

Yayın SayısıFransız Dili ve Edebiyatı Yıllara Göre Yayın Sayıları DağılımıUluslararasıUlusal20182017201620152014Geçmiş0510152025NKÜ BİDB
 


 

Yayın SayısıEn Fazla Yayın Yapan Akademisyenler (Uluslararası)ToplamProf. Dr. ALİ TİLBEDoç. Dr. SONEL BOSNALIDoç. Dr. İRFAN ATALAYÖğr. Gör. HALUK TURĞUTDr. Öğr. Üyesi EMİNE GÜZELAraş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLUAraş. Gör. PINAR SEZGİNTÜRK02040NKÜ BİDB
 


 

Yayın SayısıEn Fazla Yayın Yapan Akademisyenler (Ulusal)ToplamProf. Dr. ALİ TİLBEDoç. Dr. İRFAN ATALAYDoç. Dr. SONEL BOSNALIÖğr. Gör. HALUK TURĞUTDr. Öğr. Üyesi EMİNE GÜZEL02040NKÜ BİDB
 


 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yayın Sayıları DağılımıProf. Dr. ALİ TİLBE(48)Doç. Dr. İRFAN ATALAY(33)Doç. Dr. SONEL BOSNALI(31)Öğr. Gör. HALUK TURĞUT(8)Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU(1)Araş. Gör. GÜLDEN KİRAZLI(0)Araş. Gör. PINAR SEZGİNTÜRK(0)Dr. Öğr. Üyesi EMİNE GÜZEL(5)Prof. Dr. ALİ TİLBE(48): % 38NKÜ BİDB