2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

Fransız Dili ve Edebiyatı Ders Kataloğu

Hazırlık

2017-2018Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB002 Hazırlık(Fransızca) 24 0 30
Toplam AKTS: 30
1. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB111 Açıklamalı Metin Okuma I 3 0 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
FDEB113 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım I 4 0 4
FDEB115 Sözcük Bilgisi I 3 0 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
FDEB117 Uygulamalı Dilbİlgisi I 4 0 6
FDEB103 Yazılı Anlatım I 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 5
ADEB151 Almanca Temel Beceriler 4 0 5
İDEB151 İngilizce Temel Beceriler 4 0 5
JDEB151 Japonca Temel Beceriler 4 0 5
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB213 Biçimbilim I 3 0 5
FDEB201 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım III 4 0 5
FDEB209 Fransız Yazını Tarihi (Ortaçağ-16. yy) 4 0 5
FDEB211 Genel Çeviri (F-T) 3 0 5
FDEB207 Metin Yazımı 3 0 5
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 5
ADEB251 Almanca Dilbilgisi II 2 0 2
ADEB253 Almanca Sözcük Bilgisi II 2 0 3
İDEB251 İngilizce Dilbilgisi II 2 0 2
İDEB253 İngilizce Sözcük Bilgisi II 2 0 3
JDEB251 Japonca Dilbilgisi II 2 0 2
JDEB253 Japonca Sözcük Bilgisi II 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB303 Dilbilimine Giriş 2 0 3
FDEB305 Fransız Yazını Tarihi (18.yy) 4 0 4
FDEB327 Sözdizimi I 2 0 2
FDEB301 Yazınsal Metin Çevirisi I 2 0 3
FDEB325 Yazınsal Metin Yorumlama (18.yy) 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 7
ADEB351 Almanca Dilbilgisi IV 2 0 2
ADEB355 Almanca Okuma-Anlama I 2 0 2
ADEB353 Almanca Yazma Becerileri I 2 0 3
İDEB351 İngilizce Dilbilgisi IV 2 0 2
İDEB355 İngilizce Okuma-Anlama I 2 0 2
İDEB353 İngilizce Yazma Becerileri I 2 0 3
JDEB351 Japonca Dilbilgisi IV 2 0 2
JDEB355 Japonca Okuma Anlam I 2 0 2
JDEB353 Japonca Yazım Becerileri I 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ (SEÇMELİ YABANCI DİL SEÇENLER DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DE AYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 9
ADEB357 Almanca I 2 0 3
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi 2 0 3
İDEB357 İngilizce I 2 0 3
JDEB357 Japonca I 2 0 3
ADEB361 Metin Dilbilim I 2 0 3
FDEB359 Modern Yunanca I 2 0 3
FDEB321 Tiyatro Tarihi 2 0 3
FDEB311 Turizm ve Otelcilik Dili 2 0 3
FDEB309 Yazınsal Türler 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB403 Dilbilim Akımları 2 0 3
FDEB405 Fransız Yazını Tarihi (20.yy) 4 0 4
FDEB401 Uzmanlık Alanları Çevirisi I 2 0 3
FDEB407 Yazınsal Metin Yorumlama (20.yy) 3 0 4
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ (SEÇMELİ YABANCI DİL SEÇENLER DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DE AYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 9
FDEB423 Anlatı Çözümlemesi 2 0 3
FDEB409 Yazın Akımları 2 0 3
FDEB413 Yazın ve Sinema 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE ALAMANCA DERSİ ALANLAR YALNIZ ALMANCA SEÇMELİDİR) 7
ADEB453 Almanca Çeviri I 2 0 3
ADEB451 Almanca Dilbilgisi VI 2 0 2
ADEB455 Almanca İletişim Becerileri I 2 0 2
İDEB453 İngilizce Çeviri I 2 0 3
İDEB451 İngilizce Dilbilgisi VI 2 0 2
İDEB455 İngilizce İletişim Becerileri I 2 0 2
JDEB453 Japoca Çeviri I 2 0 3
JDEB451 Japonca Dilbilgisi VI 2 0 2
JDEB455 Japonca İletişim Becerileri I 2 0 2
Toplam AKTS: 30