2016-09-26

Araş. Gör. Pınar SezgintürkAraştırma Görevlisi Pınar Sezgintürk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim dalında, Prof. Dr. Nurmelek Demir danışmanlığında hazırladığı “Antoine Volodin’in Yapıtlarında Post-Egzotik Yaklaşım” başlıklı doktora tezi, 5 Eylül 2016’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde toplanan tez jürisi tarafından kabul edilerek “Doktor” unvanı almaya hak kazanmıştır.