2016-09-26

Araş. Gör. Fatma ErAraştırma Görevlisi Fatma Er, Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Une étude sociolinguistique du langage des jeunes à partir du lexique dans Les gens du Balto de Faïza Guène” başlıklı Yüksek Lisans tezini 30 Haziran 2016 tarihinde başarıyla savunmuştur.