FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

BİLİMSEL ÇALIŞMA TOPLANTILARI

 

Konuşmacı

Konu

Zaman

Sonel BOSNALI

Kanıtsallık Kipliği Üzerine

6 Mart 2015 (14:00)

Ferda DİKMEN

Deyimbilim

13 Mart 2015 (14:00)

Haluk TURĞUT

İroniye Kuramsal Bakış

27 Mart 2015 (14:00)

Pınar SEZGİNTÜRK

Post-egzotizm ve Post-egzotik Yazar Antoine Volodine

10 Nisan 2015 (14:00)

Yusuf TOPALOĞLU

Subjonctifin Sözdizimsel İncelenmesi

24 Nisan 2015 (14:00)

Fatma ER

Gençlik Dili

8 Mayıs 2015 (14:00)

Gülden KİRAZLI

Balzac'ın L'enfant Maudit adlı ypıtının çeviri göstergebilimi açısından incelenmesi

22 Mayıs 2015 (14:00)

Sinem DÜNDAR

Gündelikçi Kadın Romanında Postmodern İnsanın Durumu

5 Haziran 2015 (14:00)

Emine GÜZEL

Edebiyatta Psikanalitik Okuma

12 Haziran 2015 (14:00)

Huri ÖZAYDIN

Fransızca Dil Öğretiminde Otantik Dokümanlar

19 Haziran 2015 (14:00)

 İrfan ATALAY

3 Temmuz Süreci

3 Temmuz 2015 (14:00)

Ali TİLBE

Göçmen Edebiyatı

17 Temmuz 2015(14:00)

 

Toplantılar fakültemiz öğretim elemanları ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.