FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
 (0282) 250 - 2610
 atilbe@nku.edu.tr
 
 
 (0282) 250 - 2642
 sbosnali@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2641
 iatalay@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2704
 eguzel@nku.edu.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 (0282) 250 - 2687
 hturgut@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2721
 fatmaer@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2665
 gkirazli@nku.edu.tr

 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 öğretim yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde öncelikle Anabilim Dalı olarak kuruluşunu tamamlamış ve Fransızca hazırlık sınıfında örgün öğretime başlamıştır. 2012 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü kapatılmış ve her Anabilim Dalı bağımsız bölüme dönüştürülmüştür. 2011 yılından başlayarak bölümümüz ikinci öğretime de öğrenci almaktadır.

2018 yılı itibariyle 228 örgün, 187 ikinci öğretim, 31 Yüksek Lisans olmak üzere bölümümüzde 446 kayıtlı öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölümümüze yeni kayıt olan öğrenciler, akademik yıl başlangıcında Fransızca yeterlik sınavına girmektedir. Yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca (14+14=28 hafta), haftada 24, toplamda 672 saatlik, Fransızca hazırlık sınıfını okurlar. Söz konusu eğitim, Bölümümüz tarafından verilmektedir. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimine başlar. Amacımız, bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda öğrencilerimizi, Avrupa Konseyi, Yaşayan Diller Bölümü, Kültürel İşbirliği Kurulu tarafından hazırlanan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: öğrenme-öğretme-değerlendirme (Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, CECR) ölçütlerine göre, ara düzey kullanıcı olan B1 “Eşik Düzey” seviyesine ulaştırmaktır. 4 yıllık lisans eğitimi süresi sonunda ise C 1 - C2 olarak adlandırılan “Yetkin Dil Kullanıcısı” düzeyi hedeflenmektedir.

Avrupa Konseyi, Ortak Başvuru Metni ile Avrupa Birliği ülkeleri için, yabancı dil öğretiminde ortak ölçün ve ölçütler belirlemiştir. Örneğin; İspanya'da Fransızca kursu alan birisinin, yarıda bıraktığı eğitimini Almanya'da aynı ölçünler ile sürdürebilmesi olasıdır. Günümüzde Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve izlenceye dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yeni ölçüne göre oluşturulan Avrupa Portfolyosu içerisinde;

- Avrupa Dil Pasaportu: Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölüm’ünce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

- Yabancı Dil Özgeçmişi: Kendini fark etme (öğrenmeyi öğrenme), kültürlerarası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri (kendini değerlendirme) yer alır.

- Dosya: Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

Bu çerçevede, ders içeriklerimiz iletişim amaçlı yabancı dil eğitimini destekleyen bu ölçütlere uygun olarak hazırlanmıştır. Bunun yanında, Hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans izlencesi ders içerikleri, Türkiye’de Fransız Kültür Merkezleri tarafından yapılan DELF / DALF olarak adlandırılan Uluslararası Fransızca Yeterlilik sınavlarına göre yapılandırılmıştır. DELF / DALF yeterlilik belgesi alabilen öğrenciler, lisansüstü eğitimlerini Fransa’da sürdürebilirler. 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans izlencesi, Fransız dili, yazını, ekini ve eleştirisine yönelik eğitimin yanında, 4 yıl boyunca süren 40 kredilik B1 / B2 düzeyinde İngilizce / Almanca / Japonca eğitimi, A1+ düzeyinde Almanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, İngilizce ve İtalyanca dillerinden birisi ya da ikisinin öğretimini kapsamaktadır. Bunun yanında Fransızca ya da İngilizce dillerinin birinde izlenebilecek uzmanlık alanı, turizm ve bilimsel araştırma ve ekin derslerini içeren 16 kredilik çok dil seçenekli zorunlu seçmeli dersler verilmektedir.

Öğrenci Alma Koşulları

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun 127 ve 129. maddelerinde belirlenen koşullara göre öğrenci almaktadır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

Bk. 127. Yabancı Dil Sınavına (LYS-5) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden girmek zorunludur. Bk. 129. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Program uygulanır, programın sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yallara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece öğretim yılı başında yapılacak Fransızca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz).

Programdan mezun olabilmek için iki yarıyıllık (26+26=52 saat /hafta) Fransızca hazırlık sınıfını geçmek, programda belirtilen 240 AKTS karşılığı dersleri Fakültemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre başarmak gerekmektedir. Programda herhangi bir staj öngörülmemiştir. Ancak değişik uzmanlık alanlarına yönelik seçmeli derslerde özellikle turizme yönelik uygulamalı çalışmalar yaptırılmaktadır.

ULUSAL ve ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER

Erasmus / Farabi / Mevlana: Bölümümüz, Lisans izlencesini Bologna sürecinde Avrupa üniversitelerinde uygulanan AKTS (ECTS) dizgesine uygun olarak hazırlamıştır. Bu çalışmaları yaşama geçirmek için, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programları çerçevesinde, Fransa’dan Rouen üniversitesiyle hem Erasmus-Socrates anlaşması, hem de üniversiteler arasında özel ikili anlaşma imzalanmıştır. Bu çerçevede, üniversitelerimizden öğrencilerimiz eğitim-araştırma yapmak, öğretim elemanlarımız da araştırma yapmak ve seminer dersleri vermek için karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Fransa’dan Nice Üniversitesi ile birlikte, Belçika, İspanya, İtalya, Romanya, Macaristan, Polonya, Letonya ve Slovakya gibi ülkelerde bulunan çok sayıda üniversiteyle yeni anlaşmalar imzalanmış ve başka anlaşma olanakları da araştırılmaktadır. Şu ana kadar bölümümüzden 3 öğretim elemanı birer haftalık öğretim elemanı değişiminden, 2012 yılında 6 öğrencimiz de 1 yıl boyunca öğrenci değişim izlencesinden yararlanmıştır. 2013 yılında ise 11 öğrencimiz Avrupa’nın değişik ülkelerinde 1 yıllık öğrenim görmüştür. Her yıl daha fazla öğrencimize bu olanağı sunmak için anlaşma ağımızı genişletme çalışmalarımız sürmektedir. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 30 öğrencimiz bu izlenceden yararlanmıştır. Bunun yanında İstanbul, Ankara, Konya Selçuk, Pamukkale, Adnan Menderes, Gazi Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümleriyle yurtiçi Farabi öğrenci değişim izlencesi anlaşmaları imzalanmış olup, öğrencilerimize öğretimlerinin 1 dönem ya da 1 yılını bu üniversitelerde geçirme olanağı sağlanmıştır. Uluslararası Mevlana Değişim izlencesine yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) Üyeliği:  Uluslararası Frankofoni kuruluşlarının kurumsal temsilcisi olan AUF, bütün anakaralarda Fransızca eğitim veren bölüm ve anabilim dallarının bilimsel düzeyde birbirleriyle ilişki içinde olmasını düzenlemek amacıyla kurulan ve merkezi Paris’te bulunan uluslararası bir kurumdur. Dokuz büroya bağlı dünyaya yayılmış 500’den fazla alt birim ile gelişimini sürdüren AUF, günümüzde 88 ülkeden 728 üniversiteyi işbirliği amacıyla asıl (titulaire) ya da yardımcı (associé) üye konumunda bünyesinde toplamıştır. Öğretim üyesi ve öğrenci düzeyinde dünya üniversiteleriyle işbirliğine olanak sağlayan bu kurumsal yapı,  üyelerine her yıl 2000’den fazla burs ve ortak projelerde çalışma olanakları sağlamaktadır. Bu kurumun olanaklarından bölümümüz ve üniversitemizin öğretim elemanları ile öğrencilerinin yararlanabilmesi için, üniversitemiz üye olmak üzere resmi başvuruda bulunmaya hazırlanmaktadır.

Eğitim / Araştırma Bursları:  Türkiye-Fransa Kültürel İşbirliği Anlaşması kapsamında, Bölümümüz ile Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı arasında, öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, gerek öğretim elemanlarımız, gerekse öğrencilerimiz yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çeşitli seminer çalışmalarına davet edilmektedirler. Şu ana kadar kısa süre içinde 1 öğretim üyemiz ile 3 öğrencimiz bu olanaktan yararlanmıştır.

ÇIKTILAR

Üniversitemizin, üretken üniversite savsözüne koşut olarak; Bölümümüz öncelikle, laik ve demokratik bir eğitim ortamında, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine ve Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı,  iyi donanımlı ve üretken öğrenciler yetiştirmeyi erek edinir. Bölümümüzün görevi Fransız dili, ekini, düşüncesi ve yazını alanında çağdaş bilimlerarası çalışmalardan beslenerek, öteki ekin ve bilimlerle iletişime açık, bilimsel ve eleştirel yaklaşımlarla düşünen, ülke sorunlarına duyarlı, ulusal değerleri özümsemiş, evrensel törel değerleri benimsemiş, yaratıcı, hoşgörülü, yeniliklere açık, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, ülkemizin ekin, yazın ve sanat yaşamına artı değer katabilecek gerekli bilgilerle donatılmış çok dilli evrensel bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz,  bilim yarışında en önlerde olmak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yere ulaşmak ereğiyle gerekli her türlü çaba ve işbirliği çalışmalarını yapmak üzere izlenceler geliştirmektedir.

MEZUN ÖGRENCİLER

Mezun öğrencilere, yazın ve ekin bilgisinin yanında, çok dilli bir donanım kazandırılması temel erekler arasındadır. Küreselleşen dünyada uygulayımbilimsel gelişme ve yeniliklerin yabancı dil bilgisini zorunlu hale getirdiği bir gerçektir. Bölümümüz, bu yeni durumu derinliğine çözümleyerek, Eğitim-Öğretim programını Avrupa Birliği yolundaki ülkemizin Bologna sürecinde karşılaşabileceği en son gereksinimleri doğrultusunda oluşturma çabası içindedir. Programı bitirecek olan öğrenciler akademik kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı dışında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, AB (Avrupa Birliği) Dairelerinde, Üniversitelerin dış ilişkiler bürolarında, yurt dışı ile ilişkili olan özel sektör kuruluşlarında, reklamcılık, turizm, dışalım, dışsatım, farklı alanlarda işlev yürüten şirketlerde, bankaların kambiyo ve dış ilişkiler bölümlerinde görev alma olanağı bulunabilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz, Fransızca yanında 40 kredilik İngilizce / Almanca ya da Japonca öğrenimi yapmaları sayesinde ve istenilen ölçütlere uygun sınavları başarmaları durumunda, Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak atanabilmektedirler.

                                                                                                                                                           

    Prof. Dr. Ali TİLBE

                                                                                                                                                                   Bölüm Başkanı